Wie zijn we?

Hé, wat fijn dat je hier passeert! Onze grootste verbindende factor is dat we allemaal mantelzorgers zijn en de drive hebben om maatschappelijke impact te hebben. Meer informatie over wie we zijn en wat we doen vind je hieronder.

Pa&Ma startte ik vanuit mijn eigen ervaring. Ik ondervond persoonlijk hoeveel voeten het in de aarde had om mijn vader op een comfortabele, kwalitatieve en zorgeloze wijze thuis te laten wonen. Telkens ik of mijn zussen bij mijn vader op bezoek gingen, kwamen er vragen over administratie, herstellingen aan de woning of een digitaal toestel dat niet meer werkte.

Dat wilde ik anders. Ik wilde kwali-tijd doorbrengen met mijn vader, tijd om bij te praten en leuke dingen te doen. Uit gesprekken met vrienden bleek dat zij dit ook ervaarden.

Lees meer

Ik ben Marie-Cathérine, als 16-jarige kwam ik toevallig in een rusthuis terecht op zoek naar een vakantiejob. 

Als sociale spring-in-'t-veld én oudste van 4 deinsde ik niet terug voor een taak in de verzorging. De huiselijke sfeer, lieve bewoners en toffe collega's maakten dat ik bleef komen. Vanzelfsprekend begon ik aan de opleiding verpleegkunde.

Toen ik op jonge leeftijd mantelzorger werd voor mijn grootouders ervaarde ik dat het geen evidentie is om je weg te vinden in het zorglandschap. 

Lees meer

Nicolas Vanderbist, vader van 2 en zaakvoerder van Salocin bv, een jong bedrijf voor innovatieve communicatie -en zorgdiensten.

Mijn verhaal dank ik aan mijn grootvader zaliger, opa Frans, die ontzettend gefascineerd was in het doen en laten van zijn achterkleinkinderen. Wat mij echter snel duidelijk werd was de 'digitale kloof' tussen opa Frans en mijn kinderen. Maar hoe kon ik mijn grootvader alsnog digitaal verbinden? Het antwoord resulteerde enigszins verrassend in een eigen bedrijf. 

Lees meer

Ik werkte als verpleegkundige, hoofd-verpleegkundige en verantwoordelijke van de dagelijkse werking van een netwerk en thuiszorgequipe. Gedurende 25 jaar werkte ik mee aan de uitbouw en de implementatie van palliatieve zorg als wezenlijk onderdeel van zorg.

Samen met verschillende partijen streef ik naar het best mogelijk zorgresultaat voor zowel de zorgvrager als de mantelzorgers.

Lees meer